Skip to main content
Tampilkan postingan dengan label Hebe Tian Fu Zhen. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Hebe Tian Fu Zhen. Tampilkan semua postingan
Hebe Tien - Leave Me Alone Lyrics

Hebe Tien - Leave Me Alone Lyrics

Pinyin: hái shì yuán lái nà gè wǒ bú guò liú diào jǐ gōng shēng lèi suǒ yǐ biàn shòu duì zhe jìng zi wǒ chéng nuò chí zǎo wǒ huì huán zhè zhāng liǎn yì duī xiào róng bú suàn shén me ài cuò jiù ài cuò…